785 924 585
biurobkr@bkrfinance.pl

Dużo zapytań w BIK szkodzi?

Dużo zapytań w BIK szkodzi?

Czy ilość złożonych do banku wniosków o kredyt ma wpływ na decyzję kredytową?

W przypadku starań o kredyt każdorazowo składamy do banku wniosek kredytowy. Teoretycznie można zrobić to wielokrotnie. Okazuje się jednak, że złożenie kilku obniży nasze szanse na otrzymanie kredytu lub przyznanie karty kredytowej.

Musimy zdawać sobie sprawę, że faktycznie istnieje zależność pomiędzy ilością wysłanych zapytań kredytowych, a oceną punktową w banku. Dlaczego? Można to wytłumaczyć w ten sposób, że sami sobie tworzymy obraz ludzi niezdecydowanych. Choć logicznym wydaj się sprawdzenie ofert i warunków jakie zaproponują nam kredytodawcy to zbyt wiele zapytań zadziała na naszą niekorzyść. Jak bardzo nasza zdolność kredytowa zostaje przez to obniżona? To akurat zależy od banku, który rozpatruje przyznanie kredytu.

Wysłanie wielu wniosków kredytowych najparwdopodobniej negatywnie wpłynie na decyzję kredytową i to na dłuższy czas.

Skutki złożenia kilku zapytań kredytowych mogą być następujące:

  • nasz wniosek  o kredyt  zostanie odrzucony,
  • lub przyznany kredyt będzie miał mniej korzystne warunki.

Zanim weźmiesz kredyt: 

👉Po wybraniu kilku ofert kredytowych złóż wniosek kredytowy do 2 wybranych (maksymalnie do 3). 
👉Informacja o złożonych wnioskach kredytowych przechowywana jest w BIK przez rok. A każdy bank, do którego wysyłamy zapytanie sprawdzi naszą historię żeby wykonać analizę ryzyka przyznania nam środków.

Czy wiesz, że …

Informacje o warunkach jakie mogą zaproponować nam banki możesz uzyskać u doradcy kredytowego – często bez wprowadzania zapytania do BIK. Napisz w tej sprawie do biurobkr@bkrfinance.pl

Czym jest BIK – definicja

Biuro Informacji Kredytowej (w skrócie BIK) to instytucja, w której banki sprawdzają historię kredytową swoich klientów w trakcie rozpatrywania ich wniosków o kredyt.

Informacje Gromadzone w BIK dotyczą:

  • naszych kredytów
  • ich terminowości spłaty,
  • zaległości,
  • gromadzone informacje dotyczą kredytów bankowych ale także kart kredytowych.

Zanim wyślesz wniosek o kredyt

Skorzystaj z darmowych  konsultacji z doradcą kredytowym z BKR Finance.