785 924 585
biurobkr@bkrfinance.pl

Autor: admin

ciekawostki finansowe

Ciekawostki finansowe czy wiesz, że… Odmowa przyjęcia płatności gotówką Kasjer ma prawo odmówić Ci płatności gotówką i co do zasady ma do tego prawo. Aby było to w pełni legalne musi być jednak spełniony warunek:  informacja o akceptowanych przez przedsiębiorcę sposobach płatności  musi się znajdować w widocznym miejscu.

leasing maszyn specjalistycznych i urządzeń

Leasing maszyn specjalistycznych

Leasing maszyn specjalistycznych i urządzeń  Kiedy opłaca się skorzystać z leasingu maszyn specjalistycznych i urządzeń? To pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców prowadzących różnego rodzaju działalności. Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności wcześniej czy później przedsiębiorca stanie przez dylematem dotyczącym zakupu sprzętu biurowego, samochodu czy też maszyn. I nie jest to wyłącznie pytanie “kupić, ale za co?”…
Read more

Darmowe konsultacje z doradcą kredytowym w BKR Finance

Terminy finansowe

SŁOWNIK Karencja spłat kredytu sytuacja gdy bank, w którym mamy kredyt wyraża zgodę na czasowe zawieszenie spłaty części odsetkowej. Oczywiście odsetki od kredytu należy spłacać zgodnie z harmonogramem. okresowe zawieszenie spłat wyłącznie części kapitałowej kredytu, ale przy spłacie (obowiązkowej) części odsetkowej.   Leasing Rodzaj umowy na mocy której leasingodawca udziela do płatnego użytkowania przedmiot umowy…
Read more

Dużo zapytań w BIK szkodzi?

Czy ilość złożonych do banku wniosków o kredyt ma wpływ na decyzję kredytową? W przypadku starań o kredyt każdorazowo składamy do banku wniosek kredytowy. Teoretycznie można zrobić to wielokrotnie. Okazuje się jednak, że złożenie kilku obniży nasze szanse na otrzymanie kredytu lub przyznanie karty kredytowej. Musimy zdawać sobie sprawę, że faktycznie istnieje zależność pomiędzy ilością wysłanych…
Read more

Aktualności dla Firm

Czy zwolnienie z ZUS obejmie większe firmy? Dotychczasowe założenia przyjętej wersji tarczy antykryzysowej zakładają, że zwolnienie z ZUS obejmie firmy zatrudniające do 9 osób. Podobno limit ten ma zostać zwiększony do 49 osób zgłoszonych do ubezpieczenia. Tym samym obejmie kolejną grupę przedsiębiorców. Jak się liczy zwolnienie z ZUS w firmie zatrudniającej do 49 osób? Sposób…
Read more

Czym jest prowizja bankowa?

Prowizja od kredytu bankowego

Prowizja od kredytu bankowego to opłata pobierana przez bank przy udzielaniu kredytu – pobierana jednorazowo przy podpisaniu umowy lub później. Wysokość  prowizji uzależniona jest od indywidualnej polityki banku. Natomiast  co do zasady prowizja stanowi procent od zaciągniętego zobowiązania. Każdy bank samodzielnie ustala wysokość prowizji od kredytu. Dlatego należy porównywać oferty kredytów zawracając uwagę na ten…
Read more

Scoring bankowy

Scoring bankowy jest metodą stosowaną przez banki i inne instytucje finansowe służącą ocenie wiarygodności kredytowej potencjalnego klienta. Przy użyciu narzędzi statystycznych zostajesz porównany do profilu obecnych klientów, którzy terminowo spłacili swoje zobowiązania. Im bliżej Ci do tej grupy tym wyższą otrzymasz punktację.  Ostatecznie jest to sposób prognozowania, czy i w jaki sposób będziesz spłacać swój…
Read more

Darmowe konsultacje z doradcą kredytowym w BKR Finance

Kredyt Inwestycyjny w Firmie

Czego potrzebuje firma by inwestować? Na ogół chodzi o zdobycie dodatkowego kapitału. Wśród najpopularniejszych sposobów uzyskania środków finansowych są kredyty, zwłaszcza kredyt obrotowy, gotówkowy oraz inwestycyjny. I temu ostatniemu się przyjrzymy. Na co można przeznaczyć kredyt inwestycyjny? Na środki trwałe: maszyny do produkcji , środki transportu, nieruchomości firmowe, inne przedmioty niezbędne do produkcji lub świadczenia…
Read more